jag heter fredrik

Utbildad journalist vid JMG i Göteborg som är inriktad på att arbeta med visuella uttryck. Tror starkt på grafiska komplement till den klassiska journalistiken, oavsett om det är animationer, illustrationer eller fotografi.